Maastikuanalüüsi eesmärk on välja selgitada projektala või planeeringuala (või eraldiseisva tööna) olukord, kavandatavaid tegevusi komplitseerivad või/ja soodustavad tegurid, maastikuarhitektuursed võimalused ning probleemid (vaatesuunad, avatudsuletud alade paiknemine jne) maastiku väärtused ja neid ohustavad tegurid, looduslikud tingimused, kasutus, liiklus jne, jne. Maastikuanalüüs võib olla koostatud kompleksselt enamust analüüsitava ala olulisi tegureid käsitledes või kitsamalt, keskendudes mõne valitud teguri analüüsimisele. Maastikuanalüüs tehakse hea tava kohaselt enne mistahes planeeringu või projekti koostamist, kuid selle võib teha eraldiseisva eeltööna projektile või planeeringule. Maastikuanalüüs võib olla koostatud ka eksperthinnanguna.

Maastikuanalüüsi koostamise kohta küsi täpsemalt meie konsultantidelt.

maastikuanalyys