Spordi- ja matkarada või lastemänguväljak vajab sarnaselt muude rajatistega ehitamiseks, rekonstrueerimiseks, laiendamiseks jm juhtudel projekti. Sisuliselt on tegu maastikuarhitektuurse projektiga, mille järgi peab olema võimalik ehitada, hinnata ehitusmaksumust, korraldada rajamise järgset hooldust jne. Spordirajatiste ja mänguväljakute projekteerimisel tuleb juba projektis ette näha rajatiste ohutus. Projekteerimisel lähtutakse Ehitusseadustikust ja vastavatest soovituslikest standarditest (näiteks EN 1166/67, EVS 907:2010 jt).

Täpsema info saamiseks või hinnapakkumise küsimiseks pöördu meie konsultantide poole. Vt lisaks ka maastikuarhitektuursed projektid.

loukese 5

Lõokese 5 korterelamu mänguväljaku projekt. Autorid Gerly Toomeoja, Sulev Nurme. 3D vaade - Endover.