Restaureerimisprojekt koostatakse ajaloolise objekti taastamiseks. Ajaloolise pargi või hoone säilitamiseks on põhiliselt kolm võimalust: konserveerimine - põhimõtteliselt säilinud autentse osa hoidmine edasise hävimise eest; resaureerimine - säilinud autentse osise taastamine olemasolevate säilinud osiste ja dokumentide alusel; rekonstrueerimine - hävinud osade taastamine dokumentide või analoogide põhjal. Muinsuskaitsealuste ajalooliste objektide projekteerimise spetsiifika on sätestatud Muinsuskaitseseadusega. Restaureerimisprojekt erineb maastikuarhitektuursest või arhitektuursest projektist sellepoolest, et tuleb arvestada lisaks heale projekteerimistavale ja projekteerimist reguleerivatele seadusaktidele ning standarditele ka muinsuskaitsest tulenevate nõuetega. Kaitsealuse objekti projekteerimist ei saa enne ette võtta, kui on koostatud ja Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud muinsuskaitse eritingimused.

Artes Terrae OÜ omab Muinsuskaitseameti tegevusluba nii hoonete kui ajalooliste aedade ja parkide uuringute ning restaureerimisprojektide koostamiseks ja muinuskaitse järelvalve teostamiseks. Ajalooliste hoonete ja rajatiste uuringuid ja restaureerimisprojekte oleme koostanud alates 2004. aastast.

Täpsema info saamiseks või hinnapakkumise küsimiseks pöördu meie konsultantide poole.

Väätsa mõisa park
Aastatel 2005-2008 koostatud rekonstrueerimisprojekti järgi taastatud Väätsa mõisa park