Pargid ja aiad võivad olla Eestis muinsuskaitse või/ja looduskaitse all. Pargi kaitsestaatust saab kontrollida näiteks Maa-ameti geoportaali vahendusel. Looduskaitsestaatust saab kontrollida EELIS infoportaalist ja muinsuskaitsestaatust Kultuurimälestiste registrist. Kaitsealune park vajab sarnaselt muude rajatistega korrastamiseks,rekonstrueerimiseks, restaureerimiseks, kohandamiseks, laiendamiseks jm juhtudel projekti. Sisuliselt on tegu maastikuarhitektuurse projektiga, mille järgi peab olema võimalik ehitada, hinnata ehitusmaksumust, korraldada rajamise järgset hooldust jne. Kaitsealuste parkide ja aedade projekteerimisel lähtutakse vastavalt kaitsestaatusele kas Looduskaitse ja/või Muinsuskaiseseadusest ja loomulikult Ehitusseadustikust ning vastavatest soovituslikest standarditest (näiteks EVS 907:2010 jt). Muinsuskaitsealuste projektide koostamiseks peavad olema  koostatud muinsuskaitse eritingimused. Kaitsealuse pargi hoolduse koraldamiseks on soovitav tellida pargi hoolduskava

Täpsema info saamiseks või hinnapakkumise küsimiseks pöördu meie konsultantide poole. Vt ka maastikuarhitektuursed projektid.

kaitsealused pargid

Neeruti pargi rekonstrueerimistööd (juuli 2016). Projekt Sulev Nurme, Heiki Kalberg 2015.