Anname konsultatsioone kõigi meie poolt pakutavate planeerimise, projekteerimise ning uuringutega seotud teenuste osas. Vajadusel tulevad meie konsultandid objektile kohale. Lisaks pakume abi projektide ja planeeringute lähteülesannete koostamisel, arhitekuurivõistluste ettevalmistamisel, õppereiside ja koolituste korraldamisel.

Konsultatsiooni maksumus meie büroos või veebikeskkonnas on 70.- eurot tund (lisandub käibemaks), konsultatsioon objektil (nõustamine objektil ja kohalesõit objektile) on 70.- eurot tund (lisandub käibemaks) + transpordikulu (autoga 0,3 eurot/km, ühistranspordiga vastavalt piletikulule). Juhul, kui tellite konsultatsioonijärgselt meilt projekti, planeeringu vm muu töö, on konsultatsioon tasuta. Konsultatsioon telefoni teel on tasuta.

Tellijale pretensioonideta üleantud tööde täiendavate kaustade väljatrükk (vt lisakaustade ja arhiivimaterjalide kasutamise ja väljatrüki tingmused), aegunud tööde aktualiseerimine, sh varem kui 2017 koostatud projektide vormistuse kooskõlla viimine EHR nõuetega ja aegunud kooskõlastuste uuesti taotlemine, samuti varem kooskõlastatud töö muutmine tellija või kolmandate osapoolte soovil on tasuline. Hind lepitakse kokku vastavalt töö iseloomule või lähtutakse eelpooltoodud konsultatsioonitunni tasust.

Mäetaguse mõisa park
Konsultatsioon Mäetaguse mõisa pargis