3D visualiseeringud on hädavajalikud ja sageli ka nõutavad mõistmaks üheselt planeeringu või projekti kohast kavandit. 3D vaated aitavad edasi anda kavandatu mahte, ulatust, iseloomu ja palju muud. Inimene, kes ei ole harjunud töötama plaanide jm tasapinnaliste joonistega, ei suuda tihti ilma visualiseeringuteta plaanil olevaid objekte ette kujutada. Seetõttu pöörame oma töödes üha suuremat tähelepanu objektide lihtsale 3D esitlemisele.

Oma töödes oleme jäänud lihtsa ja laialtlevinud litsentseeritud tarkvara Sketchup Pro juurde, milles loodud ruumimudelitele isikupära andmiseks kasutame lisaprogramme nagu Maxwell jt.

Neeruti pargi rotund
Rotund. Neeruti mõisapargi rekonstrueerimisprojekt. 2015 (autor Ugis Volkovs)