Kooskõlastused on saanud Inju mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt. Inju mõisahoone on üks silmapaistvamatest neorenessanss-stiilis näidetest Eesti mõisaarhitektuuris. Peahoone valmis 1894.a ning see lähtub itaaliapärasest ehtpalazzolikust arhitektuurist nii oma üldlahenduses kui detailides.Mõisahoone arhitektiks arvatakse olevat Rudolf von Engelhardti ning seda peetakse üheks õnnestunumaks selle stiili näideteks Eestis. Inju mõisa park kavandati Walter von Engelhardti projekti järgi XIX sajandi lõpuperioodile omases segastiilis. 1898. a, kui park ei olnud veel lõplikult valmis, avaldas Eestimaa Aianduse Seltsi inspektor Fr. Winkler arvamust, et kui kõik istutatud leht- ja okaspuud aegamööda suureks kasvavad, kujuneb Inju pargist „üks parem looduslikus stiilis park“.

Projektiga markeeriti eelkõige peahoone lähiümbruse pargiruum vastavalt XX sajandi alguse situatsioonile ning tegeldi sovjetiaegsete ehitiste visuaalse mõju vähendamisega tagaväljakul. Projekti autorid on Gerly Toomeoja ja Sulev Nurme, tellijaks Inju Mõis MTÜ.

Inju mõisa värav