21.01.2016

Hiiumaal, Orjakul, taastatakse ja ehitatakse ümber RMK eestvõttel õpperada. Töid tehakse Artes Terrae projekti järgi. Projekt valmis 2015 a jaanuaris. Rada tutvustavalt veebilehelt võib lugeda järgmist:

"Rada koosneb pikemast Orjaku rajast (2 km) ja lühemast Roostikuringist (0,7 km). Läbitav kuiva jalaga, tähistatud nooltega. Rajalt avaneb vaade nii Käina kui Jausa lahele, kust saab jälgida lindude tegevust ja nende rännet. Lühike roostikuring viib mööda laudteed läbi kõrge roostiku Silmakarele."

Projektlahendusega anti uus lahendus vaatlustornidele, laudteedele, viida- ja infosüsteemile. Kogu rada ja vaatlustornid peaksid valmimise järgselt olema ligipääsetavad ka ratastooliga. Uuenduslikult kasutati projektis roostikuradade aluskonstruktsioonis taaskasutatud plastikust valmistatud poste. Fotosid 2016. a jaanuarikuisest ehitusest saab vaadata siit.


Orjaku õpperada

Lõik vastvalminud laudteest roostikus (Foto Ü. Soonik)