2014. aasta sügisel koostasime linnavalitsuse tellimusel kergliiklusteede eskiisprojekti, mille eesmärk oli välja selgitada valitud marsruutidele kergliiklusteede ehitamise võimalikkus. Töö ise on osade kaupa leitav linnavalitsuse lehelt, millele on lingid allpool:

  1. Lõik Ilmatsalu ring - kesklinn (Ilmatsalust kesklinna suunal)
  2. Lõik kesklinn - Nõlvaku tn (kesklinnast Nõlvaku tn suunal)
  3. Lõik Aruküla tee - kesklinn (Aruküla teelt kesklinna suunal)
  4. Raudtee tänav (linna serva suunal)
  5. Lõik Vaksali tn - sadamaraudtee - Ülenurme tn (Ülenurme tn suunal)
  6. Lõik kesklinn - idaringtee (kesklinnast ringtee suunal)